My philosophy

Můj přístup k tréninku

Jsem toho názoru, že trénink a celkový sport by měl být více o hlavě, než-li o těle. Hlava je rozhodujícím faktorem jak pracuje tělo. Trénink by měl mít jednoznačně systém, ovšem velmi důležité je také samotné uvědomění si toho, co dělám a proč to dělám. Zkrátka vnímat sebe samotného při tréninku a naslouchat svému tělu. Každý člověk je jedinečný a co funguje na většinu, nemusí fungovat na něj. Dalším důležitým pilířem je vztah trenér-závodník. Respekt k trenérovi, ale zároveň schopnost vyjádřit své subjektivní dojmy a pocity, mohou vést ke zlepšení procesu individuálního tréninkového pojetí. Žádný pot není zbytečný - zbytečné jsou jenom řeči proč netrénovat. Pokud se trénuje systematicky, nemusí se výsledek dostavit hned, vše je otázka dlouhodobého procesu. Trénovat poctivě, s chutí, ale zároveň zdrženlivě a trpělivě. Trpělivost je proto dalším důležitým faktorem, který by měl mít závodník ve své mysli - všechno má svůj čas.

Sláva vítězům, čest poraženým...